Jesteś tutaj

Co ludzie powiedzą?
warsztat sztuki opowiadania

Termin wydarzenia
Gdzie: 
Pobiedziski Ośrodek Kultury, Kostrzyńska 21, Pobiedziska
Kiedy: 
19-20, 23-25 września 2019
Treść
Opis: 

Co ludzie powiedzą? to cykl działań warsztatowych inspirowany fabułą jednej z oper autorstwa Stanisława Moniuszki – Strasznym dworem. Wielowątkowe dzieło ojca polskiej opery narodowej do dziś funkcjonuje jako jeden ze sztandarowych utworów Moniuszki. Najczęściej bywało odczytywane jako aluzja do wydarzeń powstania styczniowego z 1863 roku – było manifestem polskości. Z rzadka wspomina się o Strasznym dworze jako dobrze napisanej komedii muzycznej, w której doskonale sportretowane psychologicznie postaci budują skomplikowaną sieć zależności rodzinnych i społecznych.

Wielopokoleniowa rodzina, historie o praprababkach przedstawione w słynnej arii Skołuby z III aktu Ten zegar stary…, a także pozorowana straszność dworu staną się punktem wyjścia do stworzenia własnych opowieści o skomplikowanych familijnych relacjach. Dzięki warsztatom reporterskim uczestnicy wydobędą z niepamięci opowieści rodzinne dotyczące swoich przodków po to, by zastanowić się nad tym, co historia związana z pierwszą randką ich pradziadków i prababek znaczy dla nich dzisiaj. A może podczas pokazu finałowego na jaw wyjdą straszne historie, funkcjonujące w rodzinie jako teksty niemalże legendarne? Być może w usłyszanych opowieściach odnajdziemy „Te praprababki obie, które wyłażą z ram, gdy pieje kur i nuż… w zacięty spór”?

Warsztat sztuki opowiadania

Drugim etapem działania będą warsztaty tworzenia opowieści, na których wypracowany wcześniej materiał – stworzona i zapisana historia rodzinna, krótki reportaż dotyczący wybranego wydarzenia – zostanie wykorzystany i twórczo przetworzony podczas budowania krótkich etiud opowieściowych. Warsztaty prowadzone przez Evę Rufo obejmować będą m.in. pracę z opowieścią, interpretację tekstu, improwizację. Ich efektem będzie wieczór opowieści z towarzyszeniem improwizowanej muzyki wykonywanej na żywo – jedna z części składowych wielkiego finału Off Opery.

Twórcy: 

Eva Rufo – aktorka, reżyserująca od 2006 własne spektakle, inspirowane tradycją Cuentacuentos (czyli opowiadania opowieści), takie jak: Zapominać=Zabić (premiera: Festiwal Opowieści Una Semana de Cuento 2006), Nosotro$ollE (premiera: Festiwal Opowieści Una Semana de Cuento 2007), Mujeres-Kobiety (premiera: Festiwal No Women No Art 2008), Ja też (...pragnę być Almodowarowską dziewczyną) (premiera: Festiwal Maski 2009), Art. 182 ust.1-3 kc (Festiwal Maski 2011), ¡¡¡Oooooleee!!! (Toro 1) (Festiwal Maski 2012), Rayuela (Festiwal Malta 2014), Todo Cambia (Teatr Ósmego Dnia, 2014), Opowieści Świąteczne (2016), Z winem o winie (2017). Jako aktorka brała udział w spektaklach Teatru Porywaczy Ciał, obecnie gra w spektaklu Rezerwat anty-kabaretu Barbarzyńcy PL. Tańczy od kiedy skończyła 4 lata, co sprawia, że w spektaklach zwraca szczególną uwagę na ruch oraz taniec. Inne znaki szczególne to charakterystyczna organizacja przestrzeni teatralnej oraz relacja z widzem. Pracuje w Instytucie Językoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, gdzie od 1999 roku organizuje ze studentami Godzinę Opowiadania Opowieści, a od 2006 roku Festiwal Opowieści Una Semana de Cuento. W 2018 roku wyreżyserowała koncert Pięć Stron Świata, zamykający Dni Różnorodności Kulturowej organizowane przez Instytutu Językoznawstwa UAM.

Ewelina Chatłas – managerka w Polskim Teatrze Tańca, wcześniej kierownik działu impresariatu i promocji PTT, magister muzykologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, absolwentka mediów interaktywnych i widowisk na UAM, producentka i koordynatorka wielu projektów kulturalnych, doświadczenie zawodowe zdobywała w Fundacji Fabryka Sztuki, Wielkopolskim Biurze Koncertowym, Stowarzyszeniu Inicjatywa Twórcza "Pro Arte", Stowarzyszeniu Młodych Animatorów Kultury, Centrum Sztuki Dziecka oraz Polskim Teatrze Tańca. Doktorantka w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. W przygotowywanej pracy doktorskiej podejmuje temat współczesnych form transmisji polskiej muzyki tradycyjnej. Śpiewa, gra na akordeonie, uczy się gry na dudach wielkopolskich.

Daniel Stachuła – teatrolog, filolog; doktorant w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów UAM; laureat Nagrody Kulturalnej Marszałka Województwa Lubuskiego (2014), Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015), Stypendium Artystycznego Miasta Poznania (2016), Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2018). Jego zainteresowania naukowo-artystyczne dotyczą kulturowej historii opery, współczesnej reżyserii operowej, a także pedagogiki teatru. Oprócz działalności naukowej współpracuje jako pedagog teatru m.in. z Teatrem Wielkim im. S. Moniuszki w Poznaniu, Operą Bałtycką w Gdańsku, Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie. Współtwórca i koordynator Projektu Off Opera, który odwołuje się do alternatywnych rozwiązań artystycznych i edukacyjnych. Reżyser i dramaturg. Współtworzył spektakle: Pomiędzy (2014), Antreprener w kłopotach (2015), Dydona i Eneasz (2016), Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela (2017), Śpiewy historyczne (2018), Onna (2019).