Jesteś tutaj

Projekt Eks-presja

Termin wydarzenia
Gdzie: 
Poznań
Kiedy: 
3 kwietnia – 25 czerwca 2016
Treść
Opis: 

Projekt Eks-presja, zrealizowany przez Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury w ramach rezydencji w Centrum Kultury Zamek, był cyklem działań ekspresyjnych: kameralnych koncertów, warsztatów i krótkich wykładów. Ich tematy dotyczyły sposobów wyrażania siebie oraz ekspresji w różnych dziedzinach sztuki – muzyce, malarstwie, filmie i literaturze.

Inspiracją dla rezydencji stał się ekspresjonizm, rozumiany jako nurt w sztuce początku XX wieku. W trakcie trwania samych wydarzeń najważniejsze były jednak związki ekspresjonizmu z formami indywidualnego wyrazu jednostki oraz sens zawarty w samym słowie eks-presja (pozbywanie się presji, odchodzenie od presji). Spotkanie obu znaczeń stało się tematem pięciu spotkań. Odbywały się one w miejscach nieoczywistych dla tego typu artystycznej ekspresji – w prywatnych mieszkaniach, pustostanach, na podwórkach i ulicy.

Na projekt złożyło się pięć, skierowanych do różnych grup wiekowych, odsłon: Domofonia, Gra-tu-rama, Gardemolle, Tralalina i Operatorium. Miejscem ich rozpoczęcia za każdym razem był róg ulic Gwarnej i Św. Marcin, a znakiem rozpoznawczym – kolorowe latawce. W ofercie Eks-presji znalazły się warsztaty preparowania odzieży przez seniorów, kręcenia krótkich filmów przez młodzież i malowania obrazów przez najmłodszych. Na koncertach w miejskiej przestrzeni wybrzmiały utwory poznańskich twórców – m.in. zespołu Sepia Ensamble czy Jerzego Fryderyka Wojciechowskiego.

Ulica Św. Marcin kojarzy się z ruchem, presją i spieszącymi się przechodniami, którzy traktuję tę przestrzeń wyłącznie jako trakt komunikacyjny. Założeniem organizatorów była próba innego, pozbawionego presji, spojrzenia na ulicę i doświadczenie jej także jako miejsca spotkań – ludzi mieszkających blisko siebie. To właśnie wspólne puszczanie latawców przez mieszkańców Poznania zwieńczyło w czerwcu program rezydencji.

Zapraszamy do obejrzenia filmu The door, owocu warsztatów filmowo-operatorskich Operatorium, prowadzonych przez Rafała Jerzaka. Muzykę do obrazu stworzył Jakub Królikowski. https://www.youtube.com/watch?v=DW0Br1OlX10

Wydarzenia, które odbyły się w ramach rezydencji:
DOMOFONIA – spacer między wierszami – 3 kwietnia 2016
GRA-TU-RA-MA – 16 kwietnia 2016
GARDEMOLLE – warsztaty dla seniorów – 20 maja 2016
GARDEMOLLE – Tej! – opyra kameralna – 21 maja 2016
TRALALINA – 11 czerwca 2016
OPERATORIUM – warsztaty filmowo-operatorskie dla młodzieży – 22-23 czerwca 2016
PRELUDIUM LATA – 25 czerwca 2016