Jesteś tutaj

Nazwa projektu − Off Opera − odwołuje się do alternatywnych, offowych rozwiązań artystycznych i edukacyjnych, które nie stoją w kontrze do działań systemowych, ale wspierają je, stając się komplementarną częścią polskiego teatru muzycznego. Stawia to operę w nowym świetle, ukazując ją jako sztukę nowoczesną, poszukującą i ogólnodostępną. Formułę festiwalu zastąpiliśmy długofalowym projektem artystycznym z szeroko zakrojoną ofertą edukacji kulturalnej. Obejmie on swym zasięgiem także miejscowości oddalone od społeczno-kulturalnego centrum województwa wielkopolskiego − Swarzędz, Czerwonak i Pobiedziska.

Tematem 6. edycji OFF Opery są GŁOSY MIASTA. Do udziału w warsztatach zaprosiliśmy trzy mikrospołeczności o silnie wyodrębnionej tożsamości związanej z przynależnością do grupy zawodowej lub subkultury. Są to: taksówkarze, kelnerki i barmani oraz bikiniarze (byli członkowie subkultury obecnej w Poznaniu w latach 50. XX w., tzw. eki, eksztejerzy). Łącząc temat opery ze wspomnianym wcześniej miastem i jego społeczną historią, uczynimy Poznań bohaterem muzycznej opowieści - zbudujemy narrację o miejscu widzianym z perspektywy jednostki, korzystając ze zbioru anegdot i doświadczeń uczestników. Do poprowadzenia warsztatów zaprosiliśmy znanych artystów, autorów tekstów i piosenek: m.in. rapera Adama “Łonę” Zielińskiego (znanego z duetu Łona&Webber) i Jacka “Budynia” Szymkiewicza (lidera grupy “Pogodno”, “Babu Król” i “Nowa Fala Polskiego Dansingu”). Projekt zakończy finałowy pokaz pracy warsztatowej przygotowany przez wszystkich uczestników. 

Wszystkie wydarzenia wchodzące w skład projektu Off Opera są bezpłatne. Reaktywujemy w ten sposób ideę obywatelskiego, społecznego teatru operowego, która przyświecała twórcom wielkopolskich scen teatralnych od końca XVIII wieku. Poprzez działania na rzecz szeroko pojmowanej edukacji kulturalnej staramy się wykazać, że stereotypowo rozumiane: muzyka poważna oraz "sztuka wysoka" nie muszą kojarzyć się z elitarnym gronem odbiorców. Opera jest dla nas nie tyle miejscem, ile sposobem postrzegania rzeczywistości i opowiadania o niej. Dlatego chcemy by wszyscy mieszkańcy Poznania i Wielkopolski mieli do niej dostęp!

Projekt OFF Opera 2020 - program edukacyjny został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust 1. ustawy dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz budżetu Miasta Poznania, środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Powiatu Poznańskiego.