Jesteś tutaj

Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury

Założone w 2014 roku Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury działa na rzecz aktywizacji kulturalnej Poznania, uwzględniając potrzeby i pomysły młodych ludzi oraz lokalnych wspólnot. Członkami Stowarzyszenia są animatorzy kultury, kuratorzy interdyscyplinarnych projektów artystycznych, menadżerowie kultury zaangażowani w realizację projektów edukacyjnych, artystycznych i kulturalno-społecznych. Wiodącymi wydarzeniami w działalności SMAK-u były dwie edycje Festiwalu Opera Know-how, odbywające się w Poznaniu w latach 2014 i 2015. Do pozostałych istotnych inicjatyw stowarzyszenia zaliczyć należy wielkopolski projekt edukacyjno-artystyczny Off Opera (2015), Projekt Eks-presja (2016), Centrum Inicjatyw Lokalnych Fyrtel Główna - cykl warsztatów i działań animatorskich kierowanych do mieszkańców poznańskiej dzielnicy Główna(2019). SMAK regularnie zajmuje się również organizacją warsztatów i koncertów z okazji Imienin Ulicy Św. Marcin oraz Nocy Muzeów. Od 2017 roku SMAK realizuje Projekt Off Opera oraz towarzyszący mu program edukacyjny. Inicjatywy organizowane przez stowarzyszenie są adresowane do wszystkich grup wiekowych, wiążą się z wieloma dziedzinami kultury – w tym z muzyką, operą, filmem, sztuką, modą – i zróżnicowanymi formami ich ekspresji. Wydarzenia odbywają się zazwyczaj w miejscach nieoczywistych dla prezentowanych form – w prywatnych mieszkaniach, pustostanach, na podwórkach i ulicy.