Finał

FILMY / DYSKUSJE / OFF OPERA

ANTOLOGIA ZMIANY

pokaz filmowy

Co roku wszystkie efekty warsztatów tworzą jedną, wspólną narrację prezentowaną podczas finału festiwalu. Tym razem będziemy świadkami pokazu filmowego, którego tematem będą zmiany społeczno-kulturowe. Złożą się na niego: video-manifest przygotowany przez młode osoby, etiuda dokumentalna opowiadająca o aktywnych zawodowo seniorach i seniorkach oraz zapis OFF koncertu tria Łona x Konieczny x Krupa. Wydarzenie towarzyszy imprezie Rytmy Marcina, której organizatorem jest CK ZAMEK.

30 września 2023 | g. 14.00 | Kino Pałacowe 

wstęp wolny | bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie CK ZAMEK 

 

NOWE UNIWERSUM

dyskusja o zmianach

Festiwal zaangażowany i angażujący nie może istnieć bez dyskusji. Chcemy rozmawiać o współczesnych przesileniach, zmianach, rewolucjach i punktach zwrotnych. Chcemy odwoływać się do emocji, odczuć i osobistych doświadczeń oraz wykraczać poza naukowe paradygmaty i demokratyzować głosy. Dyskusja, podobnie jak przewrót kopernikański, jest dla nas impulsem do wymyślenia innej organizacji świata.

1 października 2023 | g. 14.00 | Schron

wstęp wolny | informacje: zuzanna@animatorzysmak.pl | prowadzenie: Joanna B. Bednarek 

 

SOMNIUM

off-opera na kwartet wokalny, grupę osób performerskich, elektronikę i przestrzeń
premiera spektaklu
1 października 2023 | g. 18.00 i g. 20.00 | Pawilon

 

Sen to radykalna przerwa w kradzieży naszego czasu dokonywanej przez kapitalizm.
— Jonathan Crary, 24/7. Późny kapitalizm i celowość snu

Dwadzieścia cztery godziny na dobę siedem dni w tygodniu. W późnym kapitalizmie nie ma czasu na odpoczynek. Nadmiar pracy i osiągnięć, przymus maksymalizacji i wydajności przeradza się w autowyzysk. Żyjemy w społeczeństwie zmęczenia, w którym sen i dobrostan stają się dobrami luksusowymi, a momenty zwolnienia i regeneracji wyrazem buntu przeciwko kultowi produktywności. Sfera marzeń sennych wydaje się być obszarem rewolucyjnym i autonomicznym, nienaruszonym przez kapitalizm. Jednak to, jak i o czym śnimy, nie pozostaje bez związku z tym, jaką rolę społeczną pełnimy, czy gdzie pracujemy. Do naszych snów przedostają się też społecznie, kulturowo i politycznie naznaczone dźwięki, przed którymi nie możemy się uchronić. 

Jonathan Crary pisze, że w świecie późnego kapitalizmu sen jest stanem bezużytecznym, znacznie ograniczającym możliwości czasu produkcji, obiegu i konsumpcji dóbr. Kapitalistycznym ideałem codziennego funkcjonowania jest bowiem nieprzerwana aktywność i dyspozycyjność. Czy jednak rzeczywiście sen jest czasoprzestrzenią wolności, całkowitego odpoczynku i wylogowania się z późnokapitalistycznej rzeczywistości?

Dla systemu przerwa w pracy jest równie istotna, co jej brak — odpoczynek pozwala nam lepiej funkcjonować, a to z kolei przekłada się na lepszą wydajność pracy. Sen staje się ważną składową procesu optymalizacji czasu. Sen — pełen dwuznaczności — buduje i dekonstruuje kapitalizm jednocześnie. Sen może stać się przestrzenią zmiany.

Faktem jest, że sen jest jedną z najtrudniejszych przestrzeni do zawłaszczenia przez kapitalizm — najtrudniejszych, nie znaczy niemożliwych. Bernard Lahire w swojej Socjologicznej interpretacji snów wspomina o transferze hierarchii społecznej do przestrzeni snu. Bo śnimy w sposób, który odzwierciedla nasze położenie klasowe i relacje pracownicze.

* * *  

Somnium w języku łacińskim oznacza ‘sen’. Sebastian Dembski — reżyser i kompozytor — podejmuje próbę sprzeciwienia się powolnemu, ale systematycznemu zawłaszczania przestrzeni snu przez późny kapitalizm. Punktem wyjścia dla teatralno-dźwiękowej opowieści jest praca astronoma Johannesa Keplera o tym samym tytule — Somnium. Naukowiec był jednym z orędowników teorii heliocentrycznej, której publiczne głoszenie w XVI wieku było zakazane, dlatego swoje astronomiczne przemyślenia opisał w formie beletrystyki, tworząc opowieść o bohaterze zapadającym w sen, w którym zostaje przeniesiony na Księżyc. Metafora snu okazała się przestrzenią subwersji — to krytyka systemu i unaocznienie ukrytych mechanizmów kontroli.

Spektakl Somnium korzysta z tej strategii — sen staje się wówczas przestrzenią antykapitalistycznego protestu. Przedstawienie — wpisane w ramy formalne teatru dźwiękowego — to artystyczne studium na temat zmęczenia, snu i śnienia w późnym kapitalizmie. Somnium to efekt twórczego procesu współtworzonego przez grupę artystów i artystek oraz uczestników i uczestniczki warsztatów. Somnium to manifest śniących.

 

muzyka i reżyseria: Sebastian Dembski
kierownictwo muzyczne: Maciej Straburzyński
scenografia i kostiumy: Alicja Trzcińska
reżyseria światła: Marcin Chlanda
wideo: Maciej Bogunia
animacja: Maciej Waleszczyk

występują:
Aleksandra Koczurko-Porzycka
Zhanna Rudaya
Grzegorz Kujawa
Maciej Straburzyński

oraz grupa performerów i performerek:
Barbara Gudz
Justyna Tobera
Joanna Czarny
Mateusz Gawrysiak
Klaudia Korzeniowska
Dominika Szelążek
Halina Jacejko
Elżbieta Pabich
Patrycja Guillemin

 

bilety w cenie 25 PLN dostępne na stronie Pawilonu oraz na platformie Bilety24

***

Twórczynie i twórcy | Maria Lehmann, Robert Ogurkis, Łukasz Gajdek, Dawid Dąbrowski, Marcin Kluczykowski, Magdalena Bojdo, Joanna B. Bednarek, Sebastian Dembski, Maciej Straburzyński, Alicja Trzcińska, Marcin Chlanda, Żanna Rudaja, Aleksandra Koczurko-Porzycka, Grzegorz Kujawa, Adam 'Łona’ Zieliński, Kacper Krupa, Andrzej Konieczny, Katarzyna Tomczyk, Paweł Jóźwicki oraz uczestnicy i uczestniczki warsztatów.