1543 r. — w nakładzie 500 egzemplarzy ukazuje się pierwsze wydanie pracy „De revolutionibus orbium coelestium” (O obrotach sfer niebieskich) Mikołaja Kopernika. Opisana w niej teoria heliocentryczna to początek dla epokowych zmian światopoglądowych, obyczajowych, a także politycznych, religijnych i filozoficznych.

1634 r. — pośmiertnie wydane zostaje „Somnium seu opus posthumum de astronomia lunari” (Sen lub astronomia księżycowa) — dzieło Johannesa Keplera, uznawane za pierwowzór literatury fantastyczno-naukowej oraz drugą po „De revolutionibus…” najważniejszą rozprawę o kosmosie.

Kopernik i Kepler to rewolucjoniści. W swoich pracach prezentują zupełnie nową optykę postrzegania wszechświata. Teoria kopernikańska, zakładająca orbitalny ruch Ziemi wokół Słońca, obaliła obowiązującą od wieków wizję Ptolemeusza. Kepler zaś, jako pierwszy w dziejach kultury Zachodu opisał Księżyc i widzianą z jego perspektywy Ziemię. Swój naukowy wywód oparty na odkryciach Kopernika przedstawił jako senną wizję i tym sprytnym sposobem wprowadził w obieg rewolucyjną teorię. Słowo revolutio oznacza z łacińskiego ‘obrót’ — może więc w nazwie traktatu O obrotach sfer niebieskich od początku ukryta była zapowiedź ówczesnej rewolucji myśli? 

wrzesień 2022 r. — teleskop Jamesa Webba wykonuje pierwsze w historii zdjęcie planety znajdującej się poza Układem Słonecznym. To przełomowy moment dla całej astronomii.

Mikołaj Kopernik przyszedł na świat 550 lat temu. Jego okrągła rocznica urodzin to dobry moment, by przyjrzeć się przełomowym zdarzeniom i rewolucjom, które napędzają współczesność. Tematem 9. edycji OFF Opery będzie Przesilenie — antologia zmiany. To tytuł nieprzypadkowy, ponieważ my również, jako twórcy i twórczynie festiwalowego programu, stanęliśmy przed wyzwaniem zmiany jego formuły. Na przestrzeni kilku ostatnich lat OFF Opera z projektu studenckiego przeistoczyła się w festiwal sztuk społecznych — zaangażowany w aktualne problemy, angażujący mieszkańców i mieszkanki Poznania oraz lokalne środowiska artystyczne i naukowe. W jego programie znaleźć można warsztaty i wydarzenia, których celem jest wywołanie zmiany społecznej. Dążymy do niej poprzez demokratyczną dyskusję, rozwijanie indywidualnych kompetencji oraz kolektywne i sprawcze działanie. Festiwal stał się dla nas ważną przestrzenią, w której konfrontujemy się z wyzwaniami współczesności, obserwujemy przesilenia społeczno-kulturowe na mapie XXI wieku, a przede wszystkim w krytyczny sposób myślimy o ich następstwach.

kwiecień 2023 r. — na księżycu ma wylądować japońska sonda Hakuto-R. To pierwsza wyprawa księżycowa finansowana przez prywatną firmę. Misja kończy się niepowodzeniem.

sierpień 2023 r. — na południowym biegunie Księżyca ląduje sonda Vikram. Indie stają się czwartym po USA, byłym ZSRR i Chinach krajem, który z powodzeniem doprowadził do lądowania statku kosmicznego na Księżycu. 

Rewolucje i przesilenia towarzyszą nam na każdym kroku. Przez pryzmat festiwalowych wydarzeń obserwujemy sztafetę zmian na przestrzeni trzech ostatnich lat i dekad. Wracamy do rozpoczętego w 2020 roku Projektu TAXI, by zobaczyć jak zmienił się rynek muzycznym po pandemii, jednocześnie cofamy się do lat dziewięćdziesiątych, by z perspektywy mikrospołeczności taksówkarskiej knajpy spojrzeć na Eldorado obiecywane przez panoszący się kapitalizm. Ten ustrój w ostatnich trzydziestu latach przyczynił się do większości zmian społeczno-kulturowych, dlatego poświęcamy mu szczególną uwagę. Poruszamy się jednak po jego orbicie — w projekcie Nic o nas bez nas opowiadamy o problemach i potrzebach młodych osób, które za kilka lat wkroczą na rynek pracy, w Srebrnej materii dokumentujemy codzienność osób wchodzących w wiek emerytalny, które ze względu na niekorzystne warunki socjalne chcą lub muszą pozostać aktywne zawodowo. O rzeczywistości późnego kapitalizmu mówimy również w spektaklu Somnium dla którego punktem wyjścia było dzieło  Johannesa Keplera. Eksplorujemy tematykę snu, która jest — póki co — jedynym niezawłaszczonym przez niego obszarem. Przyglądamy się też postępującemu zmęczeniu, które z jednej strony jest pokłosiem wydarzeń w ostatnich latach, z drugiej strony wywołane jest ciągłym czekaniem na rewolucję, która nie nadchodzi. Rewolucję systemu edukacji, rewolucję życia politycznego, rewolucję w relacjach, w myśleniu, w komunikacji z drugim człowiekiem.