Jesteś tutaj

Nazwa projektu − Off Opera − odwołuje się do alternatywnych, offowych rozwiązań artystycznych i edukacyjnych, które nie stoją w kontrze do działań systemowych, ale wspierają je, stając się komplementarną częścią polskiego teatru operowego. Stawia to teatr muzyczny w nowym świetle, ukazując go jako sztukę nowoczesną, innowacyjną i ogólnodostępną.

Formułę festiwalu zastąpiliśmy długofalowym projektem artystycznym z szeroko zakrojoną ofertą edukacji kulturalnej. Obejmie on swym zasięgiem miejscowości oddalone od społeczno-kulturalnego centrum województwa wielkopolskiego − Gniezno, Pleszew i Pobiedziska.

W 2019 roku obchodzimy 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki. Z tej okazji Off Opera sięga po twórczość ojca opery narodowej, by na nowo odczytać ją przez pryzmat naszych doświadczeń i wspomnień. Projekt nosi tytuł „Moniuszko: sceny domowe i operowe”. Utwory polskiego kompozytora staną się punktem wyjścia dla współczesnych opowieści, obrazów i  scen rodzajowych. Jedną z naszych głównych inspiracji będzie opera „Straszny dwór”, która wdzięcznie parodiuje relacje rodzinne. To temat przewodni pokazu finałowego, który przygotują wspólnie wszystkie grupy warsztatowe. Wielkie widowisko słowno-muzyczne odbędzie się 29 września 2019 r. o godzinie 18.00 w Domu Tramwajarza w Poznaniu.

Wszystkie wydarzenia wchodzące w skład projektu Off Opera są bezpłatne. Reaktywujemy w ten sposób ideę obywatelskiego, społecznego teatru operowego, która przyświecała twórcom wielkopolskich scen operowych od końca XVIII wieku. Wyprowadzając teatr muzyczny oraz szeroko pojmowaną edukację kulturalną w przestrzeń mniejszych ośrodków kulturalnych staramy się wykazać, że stereotypowo rozumiane: muzyka poważna oraz "sztuka wysoka" nie muszą kojarzyć się z elitarnym gronem odbiorców. Opera jest dla nas nie tyle miejscem, ile sposobem postrzegania rzeczywistości i opowiadania o niej. Dlatego chcemy by wszyscy mieszkańcy Wielkopolski mieli do niej dostęp!

Projekt Off Opera 2019 został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Powiatu Poznańskiego oraz budżetu Miasta Poznania.